dịch vụ quảng cáo

Quy định chung

QUY ĐỊNH VỀ BÌNH LUẬN/NHẬN XÉT

  • Không đăng bình luận có nội dung khiêu dâm, 18+
  • Không đăng bình luận có liên quan đến chính trị, nhà nước.
  • Không đăng bình luận có nội dung phản động,  kích động chiến tranh, thù địch.
  • Không đăng bình luận có nội dung phản cảm, bêu rếu, nói xấu.
  • Không đăng bình luận có nội dung tục tiểu, bậy bạ hay thậm chí "vô học".
  • Không đăng bình luận có liên kết spam, dẫn đến những trang có nội dung xấu.
  • Được đăng bình luận có mang tính đóng góp, xây dựng bài viết / blog.
  • Được đăng bình luận có liên quan đến nội dung bài viết.
  • Có thể góp ý, hay báo lỗi bài viết (thiếu ý, sai chính tả hay thiếu hình ảnh minh họa).
  • Có thể yêu cầu thêm bài viết về thủ thuật, các thứ,... nếu được Admin sẽ xem xét và đáp ứng yêu cầu của bạn.

QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ

Về bài viết: Mọi bài viết được đăng tải trên blog đa số là liên quan đến mạng xã hội Facebook, nếu như bạn không thực hiện được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện thì bạn hãy bình luận trực tiếp vào bên dưới bài viết để được hỗ trợ sửa lỗi (nếu có thể).
Về những vấn đề khác cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với mình tại đây (không khuyến khích sử dụng cách này, vì mình không thường xuyên check mail nên có thể câu hỏi của bạn sẽ bị bỏ qua, tốt nhất bạn nên bình luận tại đâu đó trên blog để mình có thể trả lời sớm nhất có thể).

QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ

Mọi bài viết được đăng tải trên blog đều thuộc bản quyền của học viện, vui lòng trích dẫn rõ link bài viết gốc nếu bạn sử dụng lại tư liệu trên blog này.
Nếu bạn thấy bất cứ nội dung nào trên blog thuộc quyền sở hữu của bạn, mà bị chúng tôi sử dụng trái phép hoặc chưa hỏi ý kiến, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ nó bất cứ lúc nào.

Quy định về bản quyền

Mọi bài viết đăng tải trên Học viện Facebook đều do các thành viên (các author) chia sẻ miễn phí dựa trên kinh nghiệm của từng thành viên, do vậy, bản quyền bài viết thuộc về từng thành viên đăng tải trên website. Học viện Facebook là trung gian đưa những kiến thức đó đến các đọc giả.