dịch vụ quảng cáo

Facebook 'sập' trên toàn cầu

14 Mar, 2019 Post a Comment

Trong khi người dùng vẫn có thể mở các nền tảng này và thực hiện một số thao tác, nhìn chung họ gặp khó khăn khi gửi tin nhắn Messenger, Wha...